DEN FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE

14. 10. 2022, 11:00

areál Veterinární univerzity Brno,
Palackého tř. 1, posluchárna budovy 44

Obecné informace

Chcete se dozvědět, co je nového na poli farmaceutické technologie, ale také kosmetických přípravků? Zúčastněte se (prezenčně nebo on-line) každoročně pořádané akce a oslavte s námi 70 let Farmaceutické fakulty MU.

 

Kdy a kde: 14. 10. 2022 v 11:00 hodin v areálu Veterinární univerzity Brno, Palackého tř. 1, posluchárna budovy 44, možnost účasti on-line.

Registrace do 10.10.2022

Registrační poplatek: 500 Kč, pro studenty a členy ČFS ČLS JEP 250 Kč.

Akce je registrována ČLnK pod číslem 22555 a byla ohodnocena 14 body v rámci celoživotního vzdělávání farmaceutů.

Případné dotazy směřujte na technologicky.den@pharm.muni.cz

Načítám mapu…

Program

Program Dne farmaceutické technologie

(11:00 - 16:30)

Bez popisku

11:00 -11:55
doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. (FaF UK)
Zvyšování rozpustnosti léčiv: výzva pro farmaceutické technology

Bez popisku

11:55 -12:15
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (FaF MU)
Technologie prodlouženého uvolňování metforminu

Bez popisku

12:15 - 13:10
PharmDr. et Bc. Hana Kotolová, Ph.D., PharmDr. Martina Nováková (FaF MU)
Využití specifických lékových forem v psychofarmakologii

Bez popisku

13:10-13:40
Mgr. Nicole Fülöpová (FaF MU)
Přínos farmaceutické technologie při fekální transplantaci


13:40 – 14:00 - přestávka s občerstvením


Bez popisku

14:00 – 14:10
PharmDr. Tomáš Bílik (FaF MU)
Platforma LifeSciences 4.0 – Propojování živých věd

Bez popisku

14.10 - 15:00
Mgr. Gabriela Koutná (FaF MU)
Pevné perorální lékové formy s digitálním prvkem

Bez popisku

15:00 – 15:40
PharmDr. Kateřina Tenorová (FaF MU)
Fotoprotekce a opalovací prostředky

Bez popisku

15:40-16:40
doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc. (FaF MU)
Čištění pleti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info