Historie Farmaceutické fakulty

Historie Farmaceutické fakulty v Brně sahá až do roku 1952, kdy byla jako samostatná fakulta zřízena na Masarykově univerzitě, odkud byla v roce 1960 přesunuta do Bratislavy. V 90. letech minulého století se pak stala součástí tehdejší Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, odkud se po 60 letech vrátila zpět na Masarykovu univerzitu.

1952

Vznik samostatné Farmaceutické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně

1960

Farmaceutická fakulta zrušena a sloučena s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě.

1991

Vznik Farmaceutické fakulty jakožto třetí fakulty Vysoké školy veterinární v Brně.

2020

Vznik nové Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.

 • 1945

  Zřízení dvouletého farmaceutického studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 • 1948

  Zavedení čtyřletého studia farmacie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Zákon o lékárnickém studiu; č. 190/1948 Sb.).

 • 1952

  Vznik samostatné Farmaceutické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně. Prvním děkanem byl jmenován doc. Dr. Vladimír Homola.

 • 1955

  Druhým děkanem fakulty byl jmenován doc. Dr. Miroslav Penka.

 • 1958

  Na fakultě byly obhájeny první kandidátské disertační práce PhMr. R. Dofka a PhMr. J. Sovy, odborných asistentů Katedry farmaceutické chemie, vypracované pod vedením doc. Dr. B. Melichara.

  Z iniciativy fakulty byl vydán první svazek společného vědeckého sborníku obou čs. farmaceutických fakult "Acta facultatis pharmaceuticae brunensis et bratislavensis".

 • 1959

  Odevzdání jmenovacích dekretů prvním profesorům Farmaceutické fakulty MU:

  • prof. RNDr. PhMr. Vladimír Homola (farmakognosie)
  • prof. RNDr. PhMr. Antonín Jindra (farmaceutická chemie)
  • prof. RNDr. PhMr. Miroslav Penka (farmaceutická botanika)
 • 1960

  Otevření Fakultní lékárny na Orlí ulici v centru Brna pro účely výuky studentů.

 • 1960

  K 1. 9. byla brněnská Farmaceutická fakulta zrušena a sloučena s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě.

 • 1991

  Vznik Farmaceutické fakulty jakožto třetí fakulty Vysoké školy veterinární v Brně. Děkanem byl zvolen doc. Vladimír Smečka.

 • 1992

  První zasedání Akademického senátu fakulty.

 • 1993

  „De jure“ zahájení činnosti pracovišť fakulty:

  • Ústav chemických léčiv
  • Ústav přírodních léčiv
  • Ústav farmakodynamiky a farmakokinetiky (později Ústav humánní farmakologie a toxikologie)
  • Ústav galenické farmacie (později Ústav technologie léků)
  • Ústav aplikované farmacie.

  Děkan jmenoval členy Vědecké rady Farmaceutické fakulty.

  Vyšla první fakultní skripta:

  • Výpočetní technika v lékárenství autorů dr. B. Maceškové a dr. M. Šafářové
  • Farmaceutická chemie autora doc. Dr. A. Borovanského
 • 1994

  Děkanem Farmaceutické fakulty se stal prof. Václav Suchý.

  Unie studentů farmacie zahájila svoji činnost.

 • 1996

  Slavnostní otevření Pavilonu farmacie.

  Promoce prvních absolventů magisterského studia farmacie.

  Zřízení Zahrady léčivých rostlin a Knihovny dr. Protivy na základě bohaté sbírky chemickofarmaceutické literatury, kterou fakultě dr. Protiva daroval.

 • 1997

  Udělení čestného doktorátu VFU Brno prof. Dr. M. Chalabalovi, DrSc. a dr. Ing. Protivovi, DrSc.

 • 2000

  Děkanem Farmaceutické fakulty se stal prof. Jozef Csöllei.
  Rektorem
  VFU Brno se stal farmaceut prof. Václav Suchý.
  Udělení čestného doktorátu VFU Brno prof. Dr. J. Květinovi, DrSc.

 • 2001

  Slavnostní zahájení studijního programu Zdraví a léky v rámci Univerzity třetího věku na VFU Brno.

 • 2002

  První promoce absolventů rigorózního řízení v oboru farmacie.

 • 2003

  Slavnostní otevření Fakultní lékárny FaF VFU Brno.

 • 2004

  První studenti závěrečného 5. roku studia absolvují šestiměsíční odborné praxe v lékárnách podle požadavků evropské směrnice na farmaceutické vzdělávání.

 • 2006

  Děkanem Farmaceutické fakulty se stal doc. Milan Žemlička.

 • 2008

  Pracovní den ve spolupráci s ČFS, ČLnK a FaF UK v Hradci Králové k příležitosti oslav 80letého životního jubilea nestorů české farmacie – doc. Dr. J. Malého, doc. Dr. V. Ruska, prof. Dr. V. Smečky a prof. Dr. J. Solicha.

 • 2009

  Zahájení výuky studentů v anglickém jazyce ve studijním programu Pharmacy.

 • 2014

  Děkanem Farmaceutické fakulty se stal Dr. Tomáš Parák.

  Vznikla nová pracoviště fakulty: Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie a Centrální laboratoře.

  Otevření Pavilonu farmacie II.

 • 2018

  Děkankou Farmaceutické fakulty se stala doc. Radka Opatřilová.

 • 2020

  K 1. červenci 2020 byla zrušena Farmaceutická fakulta Veterninární a farmaceutické univerzity a ke stejnému datu vznikla nová Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity.

 • 2021

  Děkanem Farmaceutické fakulty se stal doc. David Vetchý

Fotografie z historie fakulty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info