Program oslav 70 let Farmaceutické fakulty MU

Termín konání: pátek 14 .10. 2022

Místo konání: areál VETUNI Královo Pole a koleje Vinařská

 

Chci se registrovat

9:00 – 16:30 Odborný program v prostorách Farmaceutické fakulty MU, posluchárna budovy 45 – areál VETUNI, Palackého tř. 1946/1, Brno

Sympozium z dějin farmacie a zdravotnictví

Cílem sympozia je poskytnout příležitost pro setkání a prezentaci výsledků mezioborového výzkumu, zaměřeného na problematiku vývoje farmacie a zdravotnictví, včetně jejich dílčích a příbuzných oborů, zdraví a nemoci v kontextu historickém, ale i na jejich postavení v současné společnosti. Sympozium bude věnováno letošnímu 70. výročí založení samostatných farmaceutických fakult na našem území, z nichž jednou byla právě Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, a jeho tematické zaměření bude soustředěno na vývoj zdravotnického vzdělávání a výzkumu. Na akci jsou srdečně zváni odborníci z akademické sféry, paměťových institucí, zdravotnických zařízení a dalších pracovišť, se zájmem o dějiny a současnost zdravotnických oborů.

Brněnský den léčivých rostlin " Na počest prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc."

Brněnský den léčivých rostlin organizovaný Farmaceutickou fakultou Masarykovy univerzity, ve spolupráci se Sekcí přírodních léčiv ČFS, představí novinky ve využití přírodních látek v terapii různých onemocnění, vědecký pokrok v oblasti přírodních látek a aktuální dění v oboru Farmakognozie a výzkum přírodních látek na vědeckých institucích v České republice.

Den farmaceutické technologie (11 - 16.30 H, POSLUCHÁRNA BUDOVY 44 I ONLINE)

Každoroční přednáškový blok je zaměřen na zajímavá témata z oblasti farmaceutické technologie a kosmetologie. Program je vytvářen tak, aby byl vhodný pro širokou farmaceutickou obec. Přednášejícími jsou odborníci zejména z Farmaceutické fakulty Masarykovy a Karlovy univerzity.

Z letošních témat lze uvést například:
Zvyšování rozpustnosti léčiv - výzva pro farmaceutické technology
Přínos farmaceutické technologie při fekální transplantaci
Pevné perorální lékové formy s digitálním prvkem nebo Kosmetické prostředky pro čištění pleti

Na akci Den farmaceutické technologie se prosím zaregistrujte v separátní záložce zde.

Akce budou zařazeny a ohodnoceny v systému kontinuálního vzdělávání lékárníků.

 

19:00 – 00:00 Společenský večer v prostorech kolejí Vinařská, hraje kapela CCA GANG

Více o programu se dozvíte níže.

 

Brněnský den léčivých rostlin " Na počest prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc." a Sympozium z dějin farmacie a zdravotnictví se konají v posluchárně budovy 45, Farmaceutická fakulta, areál VETUNI, Palackého třída 1946/1, Brno 

Harmonogram přednášek

9:00 Registrace účastníků

9:30 Zahájení

9:45 Vybrané látky přírodního původu zavedené do klinické praxe v posledním desetiletí

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (ÚPL FaF MU)

10:10 NMR analýza extraktů přírodních látek

doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D. (Katedra kvality a bezpečnosti potravin ČZU v Praze)

10:35 Potenciál využití konopí v dermatologii

PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D. (ČFS, Sekce přírodních léčiv)

11:00 Probiotika ve farmacii

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D. (Katedra farmakognózie a botaniky FaF UK v Bratislavě)

Přestávka

Přednášky

12:00 Současné trendy ve výzkumu fytoterapie chronických střevních zánětů

doc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D. (ÚMF FaF MU)

12:25 Okrasné rostliny jako zdroj potenciálně biologicky aktivních látek

PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D. (ÚPL FaF MU)

12:50 Přehlížené skvosty české přírody

PharmDr. Milan Malaník, Ph.D. (ÚPL FaF MU)

13:15 Krása v knihách – farmaceutická exlibris na území dnešní České republiky

Mgr. Ladislav Svatoš, Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. (FaF UK v Hradci Králové – ČFM Kuks)

13:40 Mendelův hrášek s bílými květy – záhada vyřešena

PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (ÚMF FaF MU)

Přestávka

Přednášky

14:30 Vývoj oboru farmaceutická technologie na brněnské farmaceutické fakultě

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (ÚFT FaF MU)

14:55 Vývoj oboru sociální farmacie ve farmaceutickém studiu

doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. (ÚAF FaF MU)

15:20 70 let ve znamení spolupráce farmaceutických fakult a časopisu Česká a slovenská farmacie

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (ÚAF FaF MU)

15:45 Justus Ján Torkoš: Zdravovedný opis Prešporka z 18. storočia

PhDr. Tomáš Hamar, Ph.D. (Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislavě)

16:05 Snahy o reformovanie lekárenstva v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia v diele Kritischer Kommentar über die östreichische Pharmakopee (1785) od Zachariasa Gottlieba Husztyho

Mgr. Lucia Lauková, Ph.D. (Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislavě)

 

Akce byla schválena a zaregistrována ČLnK pod číslem 22669 a byla ohodnocena 11 body do celoživotního vzdělávání lékárníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info